Halil ibrahim FİDE

Halil ibrahim FİDE

halilibrahimfide@hotmail.com

Kişisel Verilerin Gizliliği Nedir ?

18 Haziran 2021 - 21:53 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 - 16:35

Merhaba Sevgili okurlar gerek medyada gerekse kullanmış olduğunuz elektronik cihazlarda görüp okumuş olduğunuz veri gizliliği nedir ve neden önemlidir  bunu bu yazımızda sizler ile paylaşacağız.Kısaca veri Elektronik ortamda örnegin cep telefonu bilgisayar ve bunlara ait paket yazılımları bunlara bağlı sanal dediğimiz internet ortamındaki sosyal medya ağlarında kendi şahsımıza ait olan ve öncelikli olarak kimlik adres bilgileri görsel olan fotoğraf video ve size özel hakınızdaki her türlü bilgiyi barındıran datalara bilgi dosyalarına " veri " denir.Bu tanım bana ait bir tanımdır. Peki genel anlamda sanal ortamda Kişisel veri ve bunun gizliliği nedir buna bakalım ;Kişisel Veri Nedir ?

Kişisel veri, herhangi bir kişinin kimliğinin tanımlanabilmesine ve başkaları tarafından ulaşılabilir haline gelmesine yol açabilecek tüm bilgi türlerine verilen genel isimdir. Herhangi bir bilginin kişisel veri olarak adlandırılabilmesi için, öncelikle gerçek bir kişiye ait olması gerekir. En sık karşılaşılan kişisel veriler; telefon numaraları, ad soyad, adres, mail adresi ve sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileridir. Ayrıca kişinin doğum tarihi, doğum yeri, TC vatandaşlık numarası, üyesi olduğu dernekler, parmak izleri, özgeçmişi, sigorta kayıtları gibi özel bilgileri de kişisel veri kapsamına girer. 

Kişisel verilerin gizliliği, 2010 yılında kabul edilen Anayasa gereğince vatandaşlık hakkı kapsamına alındığı için tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve hürriyetleri arasında yer alır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre her vatandaş, özel yaşamını gizlilik içinde sürdürme ve şahsi bilgilerini istemediği kişilerden saklama hakkına sahiptir. Kişiye ait özel bilgilerin korunması, her şahsın özel yaşamının gizlilik hakkına dahil kabul edilir ve bu nedenle herhangi bir Türkiye vatandaşının kişisel verilerine sahip olan gerçek ya da tüzel kişiler, o kişinin izni olmaksızın bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz.

Kişisel Verilerin Gizliliği Nedir?

Olgu, kavram ya da komutların; iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimine ''veri'' denir. Kişisel veri ise; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi demektir. Bununla birlikte; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Evet sevgili okurlarımız yukarıda da belirtiğim üzere teknoloji çağındayız ve bir cok tehlikeyi içinde barındıran sanal ortamda veri gizliliğinin önemini bir kez daha belirtmiş olduk.Pınar FM ailesi olarak okurlarımızın kişisel verileri hiç bir şekilde paylaşılmaz, arşivlenemez ve paylaşılmaz bunuda hatırlatmış olalım.

Bizleri takipte kalın " Esen Kalın" .